Przeznaczone dla osób z trwałą dysfunkcją kończyn dolnych samodzielnie przemieszczające się na wózku - wózki dopasowane do konkretnego pacjenta - konfiguracja i prezentacja modelu może odbyć się w Twoim domu. Przeznaczone dla osób z ciężkimi uszkodzeniami OUN np. SLA . Kod NFZ P.129. Środki możemy pozyskać z Aktywnego Samorządu, MOPS, PCPR, MOPR, PFRON, fundacji.