Przeznaczone dla osób z porażeniem połowiczym - jednostronnym, dwukończynowym albo skrzyżowanym. A także przy niedowładach czterokończynowych. Wózek elektryczny umożliwia samodzielne poruszanie, ponieważ dżojstik do uruchomienia napędu montujemy na sprawną kończynę. Kod NFZ P.130C. refundacja 3000 zł. Zlecenie wystawi lekarz ortopeda, neurochirurg, onkolog, reumatolog, neurolog, chirurg lub lekarz rehabilitacji. Środki dodatkowe na finansowanie wózka można pozyskać z Aktywnego Samorządu, MOPS, PCPR,  MOPR, PFRON, fundacji.