• Dofinansowanie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie która pracuje lub jest na emeryturze, rencie, osobą bezrobotną ale jest zarejestrowana bądź zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny.
 • Aby uzyskać zlecenie trzeba umówić się do lekarza (teleporada, wizyta w przychodni) w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. UWAGA! Lekarz pierwszego kontaktu jest upoważniony do wystawiania zleceń tylko na wybrane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pozostałe zlecenia możemy uzyskać u konkretnych lekarzy specjalistów. Lista przedmiotów refundowanych wraz z opisem lekarzy upoważnionych do wystawienia zlecenia znajdziesz w załączniku nr. 1
 • Zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne i pomocnicze wystawiane jest w formie elektronicznej związku z tym weryfikacja e-zlecenia przez NFZ następuje natychmiast i nie ma potrzeby wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia aby potwierdzić zlecenie.
 • Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając  sam  trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
 • Jeśli realizujesz zlecenie dla kogoś przygotuj swój pesel w celu wylegitymowania osoby odbierającej abyśmy mogli podać w systemie NFZ prawidłowe informacje o osobie odbierającej zrealizowany produkt.

Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.

about-us-img

Jeśli chcesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie do produktów medycznych możesz ubiegać się o dodatkowe środki w:

 • PCPR
 • MOPS
 • PFRON
 • AKTYWNY SAMORZĄD

Jak pozyskać środki z dofinansowania PCPR-u lub MOPS-u?

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego, pod warunkiem że dochód miesięczny na jednego członka rodziny który oficjalnie zamieszkuje z osobą niepełnosprawną nie przekracza granicy określonej odgórnie przez konkretny PCPR oraz MOPS.

W tych instytucjach uzyskasz dofinansowanie do:

 • stabilizatorów i ortez
 • pieluchomajtek
 • wózków inwalidzkich
 • łóżka ortopedycznego
 • materaca i poduszki przeciwodleżynowej
 • sprzętów rehabilitacyjnych
 • sprzętów toaletowych
 • sprzętów pomocniczych
 • produktów wspomagających likwidację barier architektonicznych (np. schodołaz)
about-us-img

Jaką dokumentację należy dostarczyć do PCPR-u lub MOPS-u?

 • Ksero e-zlecenia wystawionego przez lekarza, potwierdzone za zgodność np. w sklepie medycznym – jeżeli dofinansowanie dotyczy produktu refundowanego przez NFZ.
 • fakturę pro forma wystawioną w sklepie medycznym.
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne na stronie PCPR/MOPS).
 • Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając  sam  trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • pismo potwierdzające miesięczny dochód finansowy osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna.
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • dokumenty możesz dostarczyć pocztą, osobiście lub przez portal SOW.

Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.

Kod NFZ Wózki inwalidzkie limit NFZ udział pacjenta
S.12.01 Wózek stalowy 650 0%
S.13.01 Wózek alluminiowy 1700 0%
S.17.01 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych 4000 0%
S.19.01 Wózek elektryczny dla dorosłych 5000 0%
S.20.01 Wózek spacerowy dla dzieci 3000 0%
S.21.01 Wózek multipozycyjny 3000 0%
S.22.01 Wózek elektryczny dla dzieci 5000 0%
S Wyroby Medyczne WSPOMAGAJĄCE RUCH
S.01.01 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny 80 30%
S.01.02 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 100 30%
S.01.03 Slipy przepuklinowo-suspensoryjne 100 30%
S.02.01 Pas brzuszny 100 30%
S.03.01 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna jednokomorow 400/ wielokomorowa 500 30%
S.04.01 Matera p/ odleżynowy bąbelkowy 250/ rurowy 400 30%
S.05.01 Kula łokciowa ze stopniową regulacją 30 30%
S.05.02 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu 140 30%
S.05.03 Kula pachowa 40 30%
S.06.01 Trójnóg albo czwórnóg 75 30%
S.07.01 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 150/ z 4 kołami 350 350 30%
S.09.01 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, 600 0%
S.10.01 Pionizator 3000 0%
S.11.01 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji , transportu - Bafin 3200 0%
S.23.01 Siedziska ortopedyczne 2000 0%
S.24.01 Pełzak do raczkowania 120 0%
Kończyna Dolna - STOPA
H.01.01 Orteza stabilizująca staw skokowy 200 10%
H.01.02 Wolker Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną urazy w okolicy śródstopia 300 10%
H.01.03 Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi 350 10%
H.02.01 Orteza na opadającą stopę - stabiliz od st grzbietowej grzbietowym, 250 10%
H.02.02 Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych - od str podeszy 250 10%
H.02.03 Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę z wł wegl lub szklanego 1100 20%
OBUWIE
M.01.01 But na stopę o różnym zniekształceniu 700 10%
M.02.01 But wyrównujący skrócenie kończ dolnej do 10 cm 600 10%
M.04.01 But do ortezy obejmującej stopę 500 10%
M.05.01 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę 300 30%
M.06.01 Wkładki ortopedyczne na zamówienie + badanie - cukrzyca 250 10%
H Kończyna Dolna - KOLANO
H.03.01 Orteza stawu kolanowego z zawiasami 250 10%
H.03.02 Orteza na st kolasnowy z ruchomym st kolan, + regulacja kąta zgięcia 350 10%
H.03.03 Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu 500 10%
H.03.04 Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej 1000 20%
H.03.05 Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA 1000 20%
H.04.01 Tutor unieruchamiający stawu kolanowego 150 10%
Kończyna Dolna - BIODRO
H.05.01 Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie 1000 10%
H.05.02 Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, 1450 10%
H.06.01 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym 800 10%
H.07.01 Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjna 250 0%
H.07.02 Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnej 350 0%
H.08.01 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 150 0%
Kończyna Górna
J.01.01 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera 160 10%
J.02.01 Orteza na rękę i przedramię 200 10%
J.03.01 Orteza stawu łokciowego 200 10%
J.03.02 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki 300 10%
J.04.01 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki 350 10%
J.04.02 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki 500 10%
J.05.01 Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault 250 10%
J.06.01 Orteza na ramię i bark typu Dessault 130 10%
J.07.01 Orteza odwodząca stawu barkowego 400 10%
J.07.02 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia 600 10%
L Gorsety Tułowia
L.01.01 Gorset sztywny stabilizująco- unieruch, typu Jewetta 300 10%
L.01.02 Gorset typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego 450 10%
L.02.01 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę 100 10%
L.03.01 Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka 200 10%
L.03.02 Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka 300 10%
L.03.03 Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami mocowanie wokół ramian 400 10%
L.04.01 Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO 1600 0%
K.03.01 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz na indywidualne zamówienie 2800 0%
Szyja
L.05.02 Kołnierz sztywny 80
L.06.01 Półgorsetowa orteza szyjna, 350
N Wyroby kompresyjne
N.01.01 Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców 400
N.01.02 Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z 500
N.02.01 Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg 500
N.03.01 Rękawiczka uciskowa płaskodziana - liposukcji metodą Brorsona 500
N.03.02 Rękaw uciskowy płaskodziany - liposukcji metodą Brorsona 500
N.04.01 Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z 550
N.04.02 Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami 600
N.05.01 Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg 500
N.06.01 Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg 700
N.07.01 Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg 1400
N.08.01 Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg 550
N.08.02 Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg 500
N.08.03 Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg 700
N.09.01 Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo regulowana typu WRAP 200
N.10.01 Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo regulowany typu Wrap 300
N.11.01 Odzież na Stopę płaskodziana seryjna lub regulowana typu WRAP 200
N.12.01 Odzież na Podudzie płaskodziana seryjna lub regulowana typu WRAP 300
N.13.01 Pończocha płaskodziana 500 płaskodziana/ Wrap 400 400
N.14.01 Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie 45%
N.14.02 Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg 45
N.14.03 Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 90
N.15.01 Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie / z połrękawiczką 150 120
N.16.01 Gorset (biustonosz) kompresyjny 300
N.16.02 Pas kompresyjny 120
Y CEWNIKI -inkontynencja moczu
Y.01.016 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk 4 zł choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie
Y.02.016 Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk 4 20 za 1 szt silikonowego
Y.02.026 Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra 51 30%
Y.03.016 Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie 5.35 0%
Y.04.016 Worki do zbiórki moczu z odpływem lub jednocześciowe urrostomijne w przyp. Nefrostopmii do 12 szt 6.5 urostomia 16
Y.05.016 Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 25
Y.06.016 Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, 1 1.7