• Dofinansowanie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie która pracuje lub jest na emeryturze, rencie, osobą bezrobotną ale jest zarejestrowana bądź zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny.
 • Aby uzyskać zlecenie trzeba umówić się do lekarza (teleporada, wizyta w przychodni) w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. UWAGA! Lekarz pierwszego kontaktu jest upoważniony do wystawiania zleceń tylko na wybrane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pozostałe zlecenia możemy uzyskać u konkretnych lekarzy specjalistów. Lista przedmiotów refundowanych wraz z opisem lekarzy upoważnionych do wystawienia zlecenia znajdziesz w załączniku nr. 1
 • Zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne i pomocnicze wystawiane jest w formie elektronicznej związku z tym weryfikacja e-zlecenia przez NFZ następuje natychmiast i nie ma potrzeby wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia aby potwierdzić zlecenie.
 • Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając  sam  trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
 • Jeśli realizujesz zlecenie dla kogoś przygotuj swój pesel w celu wylegitymowania osoby odbierającej abyśmy mogli podać w systemie NFZ prawidłowe informacje o osobie odbierającej zrealizowany produkt.

Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.

about-us-img

Jeśli chcesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie do produktów medycznych możesz ubiegać się o dodatkowe środki w:

 • PCPR
 • MOPS
 • PFRON
 • AKTYWNY SAMORZĄD

Jak pozyskać środki z dofinansowania PCPR-u lub MOPS-u?

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego, pod warunkiem że dochód miesięczny na jednego członka rodziny który oficjalnie zamieszkuje z osobą niepełnosprawną nie przekracza granicy określonej odgórnie przez konkretny PCPR oraz MOPS.

W tych instytucjach uzyskasz dofinansowanie do:

 • stabilizatorów i ortez
 • pieluchomajtek
 • wózków inwalidzkich
 • łóżka ortopedycznego
 • materaca i poduszki przeciwodleżynowej
 • sprzętów rehabilitacyjnych
 • sprzętów toaletowych
 • sprzętów pomocniczych
 • produktów wspomagających likwidację barier architektonicznych (np. schodołaz)
about-us-img

Jaką dokumentację należy dostarczyć do PCPR-u lub MOPS-u?

 • Ksero e-zlecenia wystawionego przez lekarza, potwierdzone za zgodność np. w sklepie medycznym – jeżeli dofinansowanie dotyczy produktu refundowanego przez NFZ.
 • fakturę pro forma wystawioną w sklepie medycznym.
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne na stronie PCPR/MOPS).
 • Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając  sam  trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • pismo potwierdzające miesięczny dochód finansowy osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna.
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • dokumenty możesz dostarczyć pocztą, osobiście lub przez portal SOW.

Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.