Przeznaczone dla osób z porażeniem połowiczym - jednostronnym, dwukończynowym albo skrzyżowanym. A także przy niedowładach czterokończynowych. Wózek elektryczny umożliwia samodzielne poruszanie, ponieważ dżojstik do uruchomienia napędu montujemy na sprawną kończynę. Kod NFZ S.19.01. refundacja 5000 zł. Zlecenie wystawi lekarz  specjalista -ortopeda, neurochirurg, onkolog, reumatolog, neurolog, chirurg lub lekarz rehabilitacji. Środki dodatkowe na finansowanie wózka można pozyskać z Aktywnego Samorządu, MOPS, PCPR,  MOPR, PFRON, fundacji.